รัฐบาล ส่งเสริมสตาร์ทอัพ แก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง

รัฐบาล ส่งเสริมสตาร์ทอัพ แก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง

รัฐบาลเชื่อสตาร์ทอัพไทยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น การเข้าคิวใน รพ. การต่อภาษี ยกเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน