รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 4 ก.ย.

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 4 ก.ย.

จ.พิษณุโลก สถานการณ์น้ำท่วม จ.พิษณุโลก ขณะนี้ยังคงหนัก โดยในเขต ต.วัดตายม และต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม น้ำที่ไหลมาจากคลองชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ได้ไหลลงสู่คลองเนินกลุ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้พนังกั้นคลองน้ำแตก…