เกิดเหตุคาร์บอมบ์หน้าสถานทูตจีนในคีร์กีซสถานดับ 1 เจ็บ 5

เกิดเหตุคาร์บอมบ์หน้าสถานทูตจีนในคีร์กีซสถานดับ 1 เจ็บ 5

เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ บริเวณหน้าสถานทูตจีน ในประเทศคีร์กีซสถาน มือระเบิด เสียชีวิต เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 5 ราย