UAE เปิดสถานทูตในซีเรียครั้งแรกในรอบ 7 ปี

UAE เปิดสถานทูตในซีเรียครั้งแรกในรอบ 7 ปี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดสถานทูตในซีเรียครั้งแรกในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมือง สะท้อนการปรับท่าทีจากเดิมที่เคยสนับสนุนกลุ่มกบฏ