รถไฟด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กทม. รุ่นใหม่ ตกรางที่ สถานีบางซื่อ

รถไฟด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กทม. รุ่นใหม่ ตกรางที่ สถานีบางซื่อ

รถไฟด่วนพิเศษหรู รุ่นใหม่ ขบวน 10 เชียงใหม่ – กทม. ตกรางที่ สถานีบางซื่อ โชคดีเป็นตู้เปล่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ