นักวิชาการ ชี้มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ช่วยได้แค่ระยะสั้น

นักวิชาการ ชี้มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ช่วยได้แค่ระยะสั้น

สำหรับมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของผู้มีรายได้น้อย มุมมองของนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ มองว่าสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้จริง แต่เป็นเพียงระยะสั้น