สปก. สั่ง ‘ปารีณา’ รื้อฟาร์มไก่และคืนพื้นที่ ภายใน 7 วัน ไม่ถูกดำเนินคดี

สปก. สั่ง ‘ปารีณา’ รื้อฟาร์มไก่และคืนพื้นที่ ภายใน 7 วัน ไม่ถูกดำเนินคดี

สปก. เรียกคืนพื้นที่ 683 ไร่ ของปารีณา และให้รื้อฟาร์มไก่ กำหนดรื้อและคืนพื้นที่ภายใน 7 วัน จะไม่ถูกดำเนินคดี แต่หากเกิน 7 วันยังไม่คืนพื้นที่ จะถูกดำเนินคดีแต่คำสั่ง คสช. ที่ 36/2559

พุทธะอิสระขอกรมป่าไม้แจ้งความตนเอง ลั่นหากผิดยอมถอดจีวรนอกคุก!

พุทธะอิสระขอกรมป่าไม้แจ้งความตนเอง ลั่นหากผิดยอมถอดจีวรนอกคุก!

“พระพุทธะอิสระ” พบ กรมป่าไม้ ขอแจ้งความตนเอง ฐานบุกรุกป่าสงวน รับ เข้าไปปลูกป่าให้ประเทศ ลั่น หากผิด ยอมถอดจีวรนอนคุก