เปิดภาพรวม สภาใหม่ ด้าน ชวน สั่งเร่งสร้างห้องประชุม ส.ส. เสร็จสิ้นปีนี้

เปิดภาพรวม สภาใหม่ ด้าน ชวน สั่งเร่งสร้างห้องประชุม ส.ส. เสร็จสิ้นปีนี้

“ชวน” เผย สภายังติดขัดประชุม ส.ส. วันแรก จะรีบให้ห้องประชุม ส.ส. เสร็จสิ้นปีนี้ ส่วนกรณีเสียบบัตรแทนกัน ทำได้ยากกว่าอดีต