ปลัดคลัง แจง ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง

ปลัดคลัง แจง ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง

ปลัดกระทรวงการคลัง แจง ฐานะการคลังของรัฐบาลยังมีความเข้มแข็งเพียงพอ พร้อมยืนยันสามารถรองรับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลได้