‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

“สมชาติ สร้อยทอง” อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าให้ปากคำ ป.ป.ช. คดีทุจริตจำนำข้าว หลังพบความเสียหายกว่า 5 แสนบาท – ข้าวหาย 2.8 ล้านตัน เริ่มไต่สวนวันนี้ –…

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

“สมชาติ สร้อยทอง” อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าให้ปากคำ ป.ป.ช. คดีทุจริตจำนำข้าว หลังพบความเสียหายกว่า 5 แสนบาท – ข้าวหาย 2.8 ล้านตัน เริ่มไต่สวนวันนี้ –…

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

“สมชาติ สร้อยทอง” อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าให้ปากคำ ป.ป.ช. คดีทุจริตจำนำข้าว หลังพบความเสียหายกว่า 5 แสนบาท – ข้าวหาย 2.8 ล้านตัน เริ่มไต่สวนวันนี้ –…

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

“สมชาติ สร้อยทอง” อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าให้ปากคำ ป.ป.ช. คดีทุจริตจำนำข้าว หลังพบความเสียหายกว่า 5 แสนบาท – ข้าวหาย 2.8 ล้านตัน เริ่มไต่สวนวันนี้ –…

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

“สมชาติ สร้อยทอง” อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าให้ปากคำ ป.ป.ช. คดีทุจริตจำนำข้าว หลังพบความเสียหายกว่า 5 แสนบาท – ข้าวหาย 2.8 ล้านตัน เริ่มไต่สวนวันนี้ –…

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

“สมชาติ สร้อยทอง” อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าให้ปากคำ ป.ป.ช. คดีทุจริตจำนำข้าว หลังพบความเสียหายกว่า 5 แสนบาท – ข้าวหาย 2.8 ล้านตัน เริ่มไต่สวนวันนี้ –…

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

‘ป.ป.ช.’ เรียก ‘อธิบดีกรมการค้าฯ’ ให้ปากคำ ปมทุจริตจำนำข้าว บ่ายนี้

“สมชาติ สร้อยทอง” อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าให้ปากคำ ป.ป.ช. คดีทุจริตจำนำข้าว หลังพบความเสียหายกว่า 5 แสนบาท – ข้าวหาย 2.8 ล้านตัน เริ่มไต่สวนวันนี้ –…