‘สมศักดิ์’ เผย 13 ม.ค. ปิดชัตดาวน์ใหญ่เส้นทางกทม. 7 จุด

‘สมศักดิ์’ เผย 13 ม.ค. ปิดชัตดาวน์ใหญ่เส้นทางกทม. 7 จุด

“สมศักดิ์ โกศัยสุข แนวร่วมกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เผย 7 เส้นทางชัตดาวน์กทม. พร้อมแกนนำหลักดูแลทุกพื้นที่