สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ทรงเข้าพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ โดยมีพระราชอาคันตุกะทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศราว 2 พันคน เข้าร่วมพระราชพิธี

เผยเรื่องน่ารู้ใน ‘พระราชพิธีเปลี่ยนรัชสมัยญี่ปุ่น’

เผยเรื่องน่ารู้ใน ‘พระราชพิธีเปลี่ยนรัชสมัยญี่ปุ่น’

ในวันนี้ มีการจัดพระราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมายุ 85 พรรษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเปลี่ยนรัชกาลและรัชสมัยจาก “เฮเซ” เป็น “เรวะ” ของราชวงศ์ดอกเบญจมาศ