‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนทำเนียบฯ นายกฯให้การต้อนรับ

‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนทำเนียบฯ นายกฯให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปา โดยช่วงเย็น สมเด็จพระสันตะปาปา เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

จิตอาสาพระราชทาน เข้าปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ เตรียมรับสมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย

จิตอาสาพระราชทาน เข้าปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ เตรียมรับสมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย

เนื่องด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร วันนี้กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ที่ประกอบด้วยชาวคริสต์และชาวพุทธ ได้ร่วมเข้าปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ เพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน…

นายกฯทูลเชิญ’สมเด็จพระสันตะปาปา’เยือนไทย

นายกฯทูลเชิญ’สมเด็จพระสันตะปาปา’เยือนไทย

นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่พระราชวังวาติกัน พร้อมทูลเชิญเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในอนาคต…