สมเด็จพระสันตปาปา เสด็จออกจากไทย เพื่อเยือนประเทศญี่ปุ่น

สมเด็จพระสันตปาปา เสด็จออกจากไทย เพื่อเยือนประเทศญี่ปุ่น

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จออกจากไทยเเล้ว เพื่อเยือนประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนรัฐบาลและ คริสต์ศาสนิกชน ร่วมส่งเสด็จ

บันทึกประวัติศาสตร์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จทำพิธีมิสซา ระหว่างเยือนไทย

บันทึกประวัติศาสตร์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จทำพิธีมิสซา ระหว่างเยือนไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จทำพิธีมิสซา ท่ามกลางคริสตชนไทย และต่างชาติร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่น

สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับสมเด็จ พระสันตะปาปาฟรังซิส

สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับสมเด็จ พระสันตะปาปาฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เปิดภาพ Popemobile ยานพาหนะของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เปิดภาพ Popemobile ยานพาหนะของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เปิดภาพ Popemobile ยานพาหนะของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พร้อม ”จอกกาลิกส์ อายุ 173 ปี” ใช้ในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทย