คำถามแทงใจ สรยุทธถูกชี้มูลทุจริต ต่อไปจะตรวจสอบนักการเมืองทุจริตได้อย่างไร?

คำถามแทงใจ สรยุทธถูกชี้มูลทุจริต ต่อไปจะตรวจสอบนักการเมืองทุจริตได้อย่างไร?

ยืนยันว่าเงินจำนวน 138 ล้านบาทเศษ ได้ชำระให้ อสมท ไปครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีความเสียหายด้านตัวเงิน