ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือ คัดค้านโครงการ ‘มอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย’

ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือ คัดค้านโครงการ ‘มอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย’

ชาวหมู่บ้านหนองแขวะ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย ที่จะทำให้ชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนถูกเวนคืนซับซ้อน แถมสร้างมลพิษทั้งทางเสียงและอากาศ