สศช.เผยยุทธศาตร์ชาติ พร้อมใช้ ก.ค. นี้

สศช.เผยยุทธศาตร์ชาติ พร้อมใช้ ก.ค. นี้

เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนพฤษภาคม คาดจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้