‘เหลิม’ ประกาศชัด ไม่เอา ‘สสร.’ ฝักใฝ่เผด็จการ

‘เหลิม’ ประกาศชัด ไม่เอา ‘สสร.’ ฝักใฝ่เผด็จการ

“เหลิม” ประกาศไม่เอา “ส.ส.ร.” ฝักใฝ่เผด็จการ ไม่เชื่อ “แก้ รธน.” ทำอายุรัฐบาลสั้น ระบุรัฐบาลเพิ่งอยู่ได้ 4 เดือน ขอเน้นปราบยาเสพติดก่อน…