แค่หมากัดนิ้ว ลุงมะกันฟ้องเรียกค่าเสียหาย เป็นเงินมากที่สุดในโลก

แค่หมากัดนิ้ว ลุงมะกันฟ้องเรียกค่าเสียหาย เป็นเงินมากที่สุดในโลก

ในสำนวนฟ้องมีภาพมือเปื้นเลือด รายละเอียดเรื่องความเจ็บปวดจากบาดแผล เรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่อาจชดเชยได้ด้วยเงิน