สั่งปิดอาคาร ‘ตลาดใหม่ดอนเมือง’ แจ้ง 5 ข้อหา จ่อยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่

สั่งปิดอาคาร ‘ตลาดใหม่ดอนเมือง’ แจ้ง 5 ข้อหา จ่อยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่

สั่งปิดอาคาร ‘ตลาดใหม่ดอนเมือง’ 30 วัน แจ้ง 5 ข้อหา จ่อยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่หลังพบทำผิดสัญญาเช่าหลายข้อ 

การรถไฟฯ สั่งปิด ‘แกรนด์แคนยอนคีรี’ หวั่นเกิดอันตราย

การรถไฟฯ สั่งปิด ‘แกรนด์แคนยอนคีรี’ หวั่นเกิดอันตราย

การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งปิด ‘แกรนด์แคนยอนคีรี’ ทะเลสาบกลางเมืองชลบุรี หวั่นเกิดอันตรายกับประชาชนที่เข้าไปท่องเที่ยว