พนักงานโคเรียนแอร์ ชุมนุมขับไล่ครอบครัวเจ้าของสายการบิน

พนักงานโคเรียนแอร์ ชุมนุมขับไล่ครอบครัวเจ้าของสายการบิน

พนักงานสายการบินโคเรียนแอร์ของเกาหลีใต้ร่วมชุมนุมประท้วงครอบครัวเจ้าของบริษัทที่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อื่น และเรียกร้องให้ประธานสายการบินลาออก