ไวยิ่งกว่าความเร็วแสง ! การไฟฟ้าเก็บสายเคเบิ้ลเรียบร้อยหลังชาวบ้านโร่ร้องสื่อ

ไวยิ่งกว่าความเร็วแสง ! การไฟฟ้าเก็บสายเคเบิ้ลเรียบร้อยหลังชาวบ้านโร่ร้องสื่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ศรีราชา เข้าดำเนินการจัดเก็บสายไฟและสายโทรศัพท์แล้ว แม้ไม่ใช่ความรับผิดชอบ หลังชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อ