ชาวบ้านร้อง สายไฟ-สายโทรศัพท์ห้อยระโยงระยางกว่า 5 เดือน แจ้งจนท.หลายครั้ง ไร้แววแก้ไข

ชาวบ้านร้อง สายไฟ-สายโทรศัพท์ห้อยระโยงระยางกว่า 5 เดือน แจ้งจนท.หลายครั้ง ไร้แววแก้ไข

ชาวบ้านในอำเภอศรีราชา ร้องสื่อ สายไฟ-สายโทรศัพท์ห้อยระโยงระยางกว่า 5 เดือน แจ้งจนท.หลายครั้ง ไร้แววเข้ามาแก้ไข