เปิดรายชื่อสารอันตรายใน เครื่องสำอาง – อาหารเสริม

เปิดรายชื่อสารอันตรายใน เครื่องสำอาง – อาหารเสริม

เปิดรายชื่อสารอันตราย ที่ห้ามนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง-อาหารเสริม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจก่อนซื้อ