สาวชัยนาทบุกขู่ยิง ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม อ้างร้องเรียนแต่เรื่องไม่คืบ

สาวชัยนาทบุกขู่ยิง ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม อ้างร้องเรียนแต่เรื่องไม่คืบ

สาวชัยนาทบุกขู่ยิง ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม อ้างร้องเรียนเรื่องกรณีพิพาทที่ดินกับบริษัทธุรกิจน้ำตาลไปกว่า 2 ปีแต่ไม่คืบ