หน่วยราชการขอ ‘สำนักข่าวอิศรา’ ปิดรายงานรายได้ปี 57 ‘ชลรัศมี’ โกย 34 ล้าน

หน่วยราชการขอ ‘สำนักข่าวอิศรา’ ปิดรายงานรายได้ปี 57 ‘ชลรัศมี’ โกย 34 ล้าน

หน่วยราชการ CS Loxinfo ขอความร่วมมือ ‘สำนักข่าวอิศรา’ ปิดรายงานข่าวรายได้ปี 57 ‘ชลรัศมี งาทวีสุข’ โกย 34 ล้าน