ประกาศ!! ติดต่อราชการ กรมการขนส่งฯ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

ประกาศ!! ติดต่อราชการ กรมการขนส่งฯ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

อำนวยความสะดวกให้ประชาชน! ติดต่อราชการกรมการขนส่งฯ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน ยกเว้น กรณีมอบอำนาจ