ศุลกากร แจง ประกาศที่ออกมาไม่ใช่มาตรการบังคับ

ศุลกากร แจง ประกาศที่ออกมาไม่ใช่มาตรการบังคับ

กรมศุลกากรชี้แจงกรณีผู้โดยสารต้องนำของมีค่ามาสำแดงก่อนเดินทางออกนอกประเทศ โดยยืนยันไม่ใช่มาตรการบังคับ แต่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบางกลุ่มที่ต้องนำสินค้าออกไปจัดแสดงต่างประเทศ พร้อมย้ำไม่ใช่เรื่องใหม่