หวังคนไทยปั้มลูกเพิ่ม ! ประกันสังคมย้ำ เบิกค่าคลอด-เงินสงเคราะห์บุตรได้

หวังคนไทยปั้มลูกเพิ่ม ! ประกันสังคมย้ำ เบิกค่าคลอด-เงินสงเคราะห์บุตรได้

สำนักงานประกันสังคม เผย สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร หวังสร้างแรงจูงใจให้มีบุตรเพิ่มขึ้น รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย