ธอส. ลดเป้าโครงการปล่อยสินเชื่อบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย

ธอส. ลดเป้าโครงการปล่อยสินเชื่อบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หารือกระทรวงการคลัง ขอลดเป้าโครงการปล่อยสินเชื่อบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากราคาบ้านทีอยู่ในเกณฑ์มีน้อย