ลับลวงพราง ปล่อยโฮ สุรยุทธ์ตำหนิ

ลับลวงพราง ปล่อยโฮ สุรยุทธ์ตำหนิ

“วาสนา” เจ้าของผลงาน “ลับ ลวง พราง”น้ำตานองหน้า ถูกองคมนตรี เข้าใจผิด ย้ำไม่ได้ชี้นำ ชงเคลียร์ “ทักษิณ” เชื่อ “สุรยุทธ์” โดนอัดเละ ฟังแต่คนใกล้ชิด ยันพร้อมเป็นกระโถนให้…

ลับลวงพราง ปล่อยโฮ สุรยุทธ์ตำหนิ

ลับลวงพราง ปล่อยโฮ สุรยุทธ์ตำหนิ

“วาสนา” เจ้าของผลงาน “ลับ ลวง พราง”น้ำตานองหน้า ถูกองคมนตรี เข้าใจผิด ย้ำไม่ได้ชี้นำ ชงเคลียร์ “ทักษิณ” เชื่อ “สุรยุทธ์” โดนอัดเละ ฟังแต่คนใกล้ชิด ยันพร้อมเป็นกระโถนให้…