เพจ กม. ยัน ใช้สำเนาไม่ได้ หลังดาราสาวโวยสนามบิน ขอดูสูติบัตรเด็กตัวจริงก่อนขึ้นเครื่อง

เพจ กม. ยัน ใช้สำเนาไม่ได้ หลังดาราสาวโวยสนามบิน ขอดูสูติบัตรเด็กตัวจริงก่อนขึ้นเครื่อง

สายตรงกฎหมาย ยัน ใช้สำเนาไม่ได้ หลังดาราสาวสงสัยเจ้าหน้าที่สนามบินขอดูสูติบัตรตัวจริงของลูกชาย ก่อนขึ้นเครื่อง