ไทยตอนบนเย็น เช้ามีหมอก เหนืออีสานหนาวจัด

ไทยตอนบนเย็น เช้ามีหมอก เหนืออีสานหนาวจัด

อุตุฯ เผย ประเทศไทยตอนบน อากาศเย็น เช้ามีหมอก ขณะภาคเหนืออีสานหนาวจัดบางพื้นที่ ภาคใต้ฝนกระจาย ส่วน กทม. ปริมณฑล เมฆมาก เช้ามีหมอก