“หมอประดิษฐ์” ผู้เข็นพระเก้าอี้เลื่อน ทำหน้าที่สุดท้ายเป็นผู้ประคองพระบรมโกศ

“หมอประดิษฐ์” ผู้เข็นพระเก้าอี้เลื่อน ทำหน้าที่สุดท้ายเป็นผู้ประคองพระบรมโกศ

รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน นายแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้ประคองพระบรมโกศ ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท