การโพสต์ภาพ “เซลฟี่” มากเกินไปนำไปสู่โรคหลงตัวเอง

การโพสต์ภาพ “เซลฟี่” มากเกินไปนำไปสู่โรคหลงตัวเอง

งานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยในอิตาลี ชี้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป โดยเฉพาะการโพสต์ภาพเซลฟี่ เป็นสาเหตุให้เป็นโรคหลงตัวเองได้มากขึ้น