ชื่นชม เด็กชายวัย 12 ปี ช่วยหลวงตาพิการออกรับบิณฑบาต มานานกว่า 2 ปี

ชื่นชม เด็กชายวัย 12 ปี ช่วยหลวงตาพิการออกรับบิณฑบาต มานานกว่า 2 ปี

ชื่นชม เด็กชายวัย 12 ปี ช่วยเข็นรถโยกให้หลวงตาพิการออกรับบิณฑบาต ซึ่งป่วยด้วยโรคเก๊าท์อย่างรุนแรงไม่สามารถเดินได้