ฮือฮา! ชาวอ่างทองแห่แก้บน ‘หลวงพ่อนุ่ม’ ด้วยน้ำอัดลมนับหมื่นขวด

ฮือฮา! ชาวอ่างทองแห่แก้บน ‘หลวงพ่อนุ่ม’ ด้วยน้ำอัดลมนับหมื่นขวด

ฮือฮา! ประชาชนแห่แก้บนด้วยน้ำอัดลมนับหมื่นขวด ‘หลวงพ่อนุ่ม’ ยอดเกจิแห่งเมืองวิเศษชัยชาญ หลังสมหวังตามปรารถนา