สถาบันพระปกเกล้า จัดหลักสูตรสร้างสันติแกนนำเหลือง-แดง กอดคอกลม

สถาบันพระปกเกล้า จัดหลักสูตรสร้างสันติแกนนำเหลือง-แดง กอดคอกลม

สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รวมดาวเด่นทางการเมือง เหลือ-แดง กอดคอกันกลมเกลียว