ทางการจีนไม่มีการขอคืน “หลิน ฮุ่ย” ผลผ่า “ช่วงช่วง” รู้ผลใน 7 วัน

ทางการจีนไม่มีการขอคืน “หลิน ฮุ่ย” ผลผ่า “ช่วงช่วง” รู้ผลใน 7 วัน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ยืนยันจีนไม่มีการขอคืน “หลินฮุ่ย” ทีมผู้เชี่ยวชาญของจีน ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ผ่าพิสูจน์ซากแพนด้า “ช่วงช่วง” แล้ว ไม่เกิน 7 วัน รู้ผล