เครือข่ายศิลปิน ยื่นหนังสือถึง ‘ประยุทธ์’ คัดค้านผู้ว่ากทม. บริหารหอศิลปฯ

เครือข่ายศิลปิน ยื่นหนังสือถึง ‘ประยุทธ์’ คัดค้านผู้ว่ากทม. บริหารหอศิลปฯ

เครือข่ายศิลปิน และภาคประชาสังคมศิลปวัฒนธรรม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ คัดค้านผู้ว่ากทม. บริหารดูแลหอศิลปฯ