‘หอศิลป์’ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย-ประกวดภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟน

‘หอศิลป์’ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย-ประกวดภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟน

‘หอศิลป์’ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย-ประกวดภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนกรุงเทพฯ โดยในงานมีการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 ภาพ