ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังหนุ่มขึ้นป้ายถูกโจรขึ้นบ้านจนไม่มีของให้ขโมยแล้ว

ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังหนุ่มขึ้นป้ายถูกโจรขึ้นบ้านจนไม่มีของให้ขโมยแล้ว

ผู้การตำรวจ จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผู้เสียหาย หลังหนุ่มติดป้ายประกาศถึงหัวขโมยที่มาขโมยของ จนที่บ้านไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว