‘ประยุทธ์’ สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

‘ประยุทธ์’ สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

“อนันตพร กาญจนรัตน์” เผย “หัวหน้า คสช.” สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้หากโควตา-สิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ที่ส่วนรวม ให้ยกเลิก คาดรายงานผลทันขายงวดหน้า 1 ก.ค.

‘ประยุทธ์’ สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

‘ประยุทธ์’ สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

“อนันตพร กาญจนรัตน์” เผย “หัวหน้า คสช.” สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้หากโควตา-สิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ที่ส่วนรวม ให้ยกเลิก คาดรายงานผลทันขายงวดหน้า 1 ก.ค.

‘ประยุทธ์’ สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

‘ประยุทธ์’ สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

“อนันตพร กาญจนรัตน์” เผย “หัวหน้า คสช.” สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้หากโควตา-สิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ที่ส่วนรวม ให้ยกเลิก คาดรายงานผลทันขายงวดหน้า 1 ก.ค.

‘ผอ.ศปป.’ ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์

‘ผอ.ศปป.’ ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์

“พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ผอ.ศปป. ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดอง เผย “หัวหน้า คสช.” เร่งให้สร้างสภาวะเกื้อกูล เข้าสู่ระยะ 2 ชี้ ศปป.ทำไป-ปรับไป…

‘ผอ.ศปป.’ ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์

‘ผอ.ศปป.’ ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์

“พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ผอ.ศปป. ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดอง เผย “หัวหน้า คสช.” เร่งให้สร้างสภาวะเกื้อกูล เข้าสู่ระยะ 2 ชี้ ศปป.ทำไป-ปรับไป…

‘ผอ.ศปป.’ ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์

‘ผอ.ศปป.’ ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์

“พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ผอ.ศปป. ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดอง เผย “หัวหน้า คสช.” เร่งให้สร้างสภาวะเกื้อกูล เข้าสู่ระยะ 2 ชี้ ศปป.ทำไป-ปรับไป…

‘ผอ.ศปป.’ ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์

‘ผอ.ศปป.’ ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์

“พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ผอ.ศปป. ถก 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนปรองดอง เผย “หัวหน้า คสช.” เร่งให้สร้างสภาวะเกื้อกูล เข้าสู่ระยะ 2 ชี้ ศปป.ทำไป-ปรับไป…

‘หัวหน้า คสช.’ ขอทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ แก้ปัญหาชาติ

‘หัวหน้า คสช.’ ขอทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ แก้ปัญหาชาติ

“ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หัวหน้า คสช. ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน เน้นความถูกต้องชอบธรรม

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

‘รองปลัด กห.’ ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

“สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ “หัวหน้า คสช.” ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป…