สตง.บี้คลังเอาผิดอดีตอธิบดีสรรพากร ฐานละเลยปม ‘หุ้นชินวัตร’

สตง.บี้คลังเอาผิดอดีตอธิบดีสรรพากร ฐานละเลยปม ‘หุ้นชินวัตร’

สตง. ไล่บี้ ก.คลัง เช็คบิล อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ปล่อยปละละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปมหุ้นชินวัตร ย้ำการตรวจสอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง