เช็คด่วน! ถนนในเมืองกรุง ห้ามขับเร็วเกิน 50 กม./ชม.

เช็คด่วน! ถนนในเมืองกรุง ห้ามขับเร็วเกิน 50 กม./ชม.

ประกาศราชกิจจาฯ!! ข้อบังคับกำหนดอัตราความเร็วรถไม่เกิน 50 กม./ชม. บนถนนในพื้นที่กรุงเพทมหานคร หวังป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น