สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ แจ้งเตือนห้ามเข้าพื้นที่ 3 วัดโบราณ

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ แจ้งเตือนห้ามเข้าพื้นที่ 3 วัดโบราณ

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ 3 วัดโบราณ ซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งสปอตไลท์ เนื่องจากเกรงว่านักท่องเที่ยวอาจได้รับอันตรายจากการทดสอบระบบไฟฟ้าได้