ผู้ค้าน้ำมันนครศรีฯ เตรียมบุกทำเนียบ ค้าน อบจ.เก็บภาษี

ผู้ค้าน้ำมันนครศรีฯ เตรียมบุกทำเนียบ ค้าน อบจ.เก็บภาษี

ชมรมผู้ประกอบการค้าน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการจัดเก็บภาษีขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด