ศึกอภิปรายประชาเริ่มแล้ว จุรินทร์ ชี้ บริหารเหลว-รู้เห็นทุจริต-ปล่อยบริหารต่อไม่ได้

ศึกอภิปรายประชาเริ่มแล้ว จุรินทร์ ชี้ บริหารเหลว-รู้เห็นทุจริต-ปล่อยบริหารต่อไม่ได้

ปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะรัฐบาล ประเมินสถานการร์น้ำพลาดจนท่วมทุกพื้นที่เท่าๆ กัน