โปรดเกล้าฯ ตั้ง ปภัสมน-อรนุช นั่งผู้ตรวจราชการฯ

โปรดเกล้าฯ ตั้ง ปภัสมน-อรนุช นั่งผู้ตรวจราชการฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปภัสมน – อรนุช” นั่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี – ให้ “พนม” นั่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกฯ ขณะ “พล.ต.ท.พงศ์พร” นั่งผอ.พศ