ครม. อนุมัติ สกัด ‘อหิวาต์หมู’ ระบาด เป็นวาระแห่งชาติ

ครม. อนุมัติ สกัด ‘อหิวาต์หมู’ ระบาด เป็นวาระแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (9 เม.ย.) มีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือ ‘โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร’ (African Swine Fever : ASF) ของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมอนุมัติแผนใช้จ่ายงบประมาณเฝ้าระวัง…